Odszkodowania za wypadki 2012

Odszkodowania za wypadki 2012

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od 01 kwietnia 2012 r.

Jak co roku od pierwszego kwietnia zmienia się kwota odszkodowań za wypadki i choroby zawodowe.

 1. 680 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 2. 680 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
 3. 11.898 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
 4. 11.898 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
 5. 61.191 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
 6. 30.596 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
 7. 61.191 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11.898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci
 8. 61.191 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11.898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
 9. 11.898 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
 10. 30.596 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11.898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego
  i każdego następnego uprawnionego.

 

Udostępnij