Wypadki przy pracy w 2011 r.

Wypadki przy pracy w 2011 r.

Kilka dni temu na portalu GUS został opublikowany raport dotyczący wypadków przy pracy w roku 2011. Opracowanie bazuje na danych ze statystycznych kart wypadku. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2011 roku wyniosła 97223, przy 94207 w roku 2010.

Pocieszający jest spadek ilości poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym – 404 w 2011r. (444 w 2010r).  Wzrosła natomiast ilość wypadków ciężkich 683 (przy 625 w 2010r.) oraz lekkich 96136 (przy 93138 w 2010r.).

Wskaźnik częstości wypadków (liczony na 1000 pracujących) wyniósł 8,35, a wskaźnik ciężkości wypadków (ilość dni niezdolności/ilość poszkodowanych) wyniósł 36,6.

Najwięcej poszkodowanych odnotowano w przetwórstwie przemysłowym – 33431.

Analizując dane ze względu na wiek to najbardziej wypadkogenną grupą są osoby w wieku 30-39 lat oraz osoby ze stażem 1 rok i mniej.

Najmniej wypadków (licząc na 1000 pracujących) przypada na województwa mazowieckie i małopolskie, najwięcej natomiast – dolnośląskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie oraz wielkopolskie.

Pobierz cały raport z portalu GUS lub klikając poniżej.

[dm]3[/dm]

 Źródło: www.stat.gov.pl

 

Udostępnij