Jakie są formy szkoleń?

Jakie są formy szkoleń?

Szkolenia mogą się odbywać w formie instruktażu, seminarium, kursu, samokształcenia kierowanego, w tym również e-learningu.

Udostępnij