Nowe stopy procentowe na ubezpieczenie wypadkowe

Nowe stopy procentowe na ubezpieczenie wypadkowe

W dniu 1 kwietnia 2012r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U.2012.285).
Tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowały 22 grupy działalności. Stopa procentowa wzrosła dla 14 grup, a obniżyła się dla 28 grup. Najniższa poziom stopy procentowa składki nie uległ zmianie i wynosi 0,67%, natomiast wzrosła najwyższa składka i wynosi 3,86% (przy dotychczasowym poziomie 3,33%). Wzrost najwyższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wynika ze zwiększenia najwyższej kategorii ryzyka i dotyczy wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (lignitu).
Skutkiem wzrostu najwyższej stopy procentowej składki jest zmiana składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON (wynosi ona połowę najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności). Będzie ona wynosiła  1,93% (przy dotychczasowym poziomie 1,67%).
Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji:  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/285/1
Udostępnij