Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

W dniu 26 lipca 2012 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz.U.2012.poz.787).

Po zmianie przepisów to pracodawca sam ustala poziom promieniowania na podstawie pomiarów, wykonywanych zgodnie z przepisami, wyznacza także poziom ekspozycji zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. Pracodawca ocenia poziom promieniowania na podstawie danych od producenta źródła promieniowania, zawierających wyniki pomiarów lub obliczeń parametrów promieniowania na danym stanowisku pracy. Pracodawca powinien powtarzać wyznaczenie poziomu ekspozycji, jeśli nastąpiły zmiany w wyposażeniu technicznym, procesie technologicznym albo warunkach wykonywania pracy. Na podstawie wyników oceny poziomu ekspozycji pracodawca sporządza kartę oceny poziomu ekspozycji.

Data ogłoszenia: 11 lipiec 2012 r.

Data wejścia w życie: 26 lipiec 2012 r.

Pełna treść rozporządzenia do pobrania na stronie:  www.isap.sejm.gov.pl

Udostępnij