Zmiany w dokumentowaniu chorób zawodowych

Zmiany w dokumentowaniu chorób zawodowych

Dnia 1 sierpnia 2012 roku weszło w życie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.2012.poz.663).Nowelizacja zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.Nr 132,poz.1121).

Nowelizacja w załączniku nr 2 określa wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej stosowany w przypadku skierowania wydanego przez lekarza lub lekarza dentystę. Natomiast w załączniku nr 3 określa się wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej stosowany w przypadku wydania skierowania przez państwowego inspektora sanitarnego.

Od 1 sierpnia obowiązują nowe wzory:

a) Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej.
b) Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.
c) Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.
d) Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej.
e) Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej.
f) Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej.
g) Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
h) Karta stwierdzenie choroby zawodowej.
i) Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.

Dotychczasowa dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych zachowuje ważność.

Pełna treść rozporządzenia do pobrania na stronie www.isap.sejm.gov.pl

Udostępnij