Zmiany w procedurze stwierdzania chorób zawodowych

Zmiany w procedurze stwierdzania chorób zawodowych

Od dnia 1 sierpnia 2012 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.2012.poz.662). Obecnie właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej kieruje pracownika (byłego pracownika) na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia.

Zadania, które dotychczas realizował państwowy powiatowy inspektor sanitarny, zostały przeniesione odpowiednio na właściwych inspektorów sanitarnych:

  •  państwowy powiatowy inspektor sanitarny;
  •  państwowy graniczny inspektor sanitarny;
  •  państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;
  •  państwowy inspektor sanitarny wykonujący zadania Państwowej Inspekcji Pracy;
  • komendant wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub inspektor wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej;

Dotyczy to m.in.

  •   przeprowadzania oceny narażenia zawodowego
  •   przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z chorobą zawodową
  •   powiadamia o wystąpieniu pracownika (byłego) z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania
  •   sporządzenia Karty stwierdzenia choroby zawodowej i przesyłania jej do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy.

Pełna treść rozporządzenia do pobrania na stronie www.isap.sejm.gov.pl

Udostępnij