Jakie są wymagania kwalifikacyjne dla służby bhp?

Jakie są wymagania kwalifikacyjne dla służby bhp?

Obecnie, aby zostać pracownikiem służby bhp na najniższym stanowisku inspektora bhp należy posiadać zawód technika bhp.
Wyższe wymagania postawiono dla specjalistów spoza zakładu, którzy muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska, co najmniej specjalisty bhp, czyli mieć ukończone wyższe studia o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.
Specjalistą spoza zakładu może być też osoba, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat.

Udostępnij