Jaka jest wymagana dokumentacja?

Jaka jest wymagana dokumentacja?

W razie wypadku wymagane są:

 • protokół powypadkowy wraz z załącznikami:
  •  zapis wyjaśnień poszkodowanego;
  • informacje uzyskane od świadków wypadku;
  • inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:
  • pisemna opinia lekarza lub innych specjalistów,
  • szkice lub fotografie miejsca wypadku,
  • odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego,
  • uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego lub członków rodziny (jeżeli miał miejsce wypadek śmiertelny);
 • rejestr wypadków
  (Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 99, poz. 825)
 • statystyczna karta wypadku;
  (Rozporządzenie Ministra Polityki i Pracy z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, (Dz. U. nr 14, poz. 80)
 • karta wypadku przy pracy dla pracowników nieetatowych, zatrudnionych na umowę-zlecenie;
  (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Dz. U. Nr 236, poz. 1992)
 • wniosek do ZUS o odszkodowanie.
Udostępnij