Kogo należy powiadomić w razie wypadku?

Kogo należy powiadomić w razie wypadku?

Przede wszystkim należy niezwłocznie (możliwie najszybciej) powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego.

Natomiast pracodawca w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy (art. 234 § 2 k.p.) musi powiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora. 

Warto również pamiętać, że jeśli wypadek był związany z urządzeniem podlegającym pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego trzeba również powiadomić właściwego inspektora UDT.

Udostępnij