Prewencja wypadkowa w budownictwie

Prewencja wypadkowa w budownictwie

Realizowana w tym roku przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) informacyjna kampania społeczna pn. „Prewencja wypadkowa” pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na działania promujące bezpieczne metody pracy zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Pomimo, iż zakończył się dopiero drugi miesiąc prowadzenia kampanii, zainteresowanie udziałem w jej działaniach, a także organizowaniem własnych przedsięwzięć stale rośnie.

 

Do połowy kwietnia odbyło się 10 konferencji, seminariów i szkoleń, zorganizowanych przez CIOP-PIB z partnerami kampanii lub przez samych partnerów. Dotychczas status partnera kampanii otrzymało już prawie 30 przedsiębiorstw i instytucji, a lista wydłuża się każdego dnia. Do tego grona należą m.in.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Urząd Dozory Technicznego, ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., czy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Wiele przedsiębiorstw zaczęło już przygotowywać własne działania (jak np. DMF Sp. z o.o. sp.k., czy EXPOM S.A.) realizujące przyjęte na ten rok cele szczegółowe kampanii, które odbędą się w II połowie roku. W Ostrołęce, w celu realizacji celów kampanii, powołano Partnerstwo, a w Olsztynie jest przygotowywany piknik edukacyjny, podczas którego będą promowane metody prewencji wypadkowej.

 

W ostatnim dniu marca w Zielonej Górze w Sali Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego pod hasłem kampanii zebrało się prawie 90 pracowników i pracodawców zainteresowanych tematyką prewencji wypadkowej w budownictwie, a szczególnie przy pracach na wysokości. Konferencja pt.: „Prewencja wypadkowa – bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie” została zorganizowana przez: CIOP-PIB, OSPS BHP Oddział w Zielonej Górze we współpracy z OIP Zielona Góra oraz Urzędem Dozoru Technicznego. Jej patronami medialnymi byli: RTV Lubuska, Gazeta Lubuska oraz miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka”.   

 

Problematyka bezpieczeństwa pracy na wysokości, szczególnie w budownictwie, jest to o tyle istotna, że pracownicy firm budowlanych stanowili w 2011 roku 9% ogólnej liczby ofiar wypadków przy pracy i ponad 20% ofiar wypadków śmiertelnych. Co więcej, w I kwartale 2011 r. lubuskie należało do województw o najwyższym wskaźniku wypadkowości w Polsce (7,02, gdzie średnia dla Polski wynosiła 5,54)1. Dla pracodawców z woj. lubuskiego duże znaczenie miał zapewne również fakt, że w porównaniu z rokiem poprzednim w I kwartale 2011 r. koszt jednego odszkodowania za wypadek przy pracy osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących wzrósł z ponad 4 tys. zł do ponad 6 tys. zł.1

 

Przebieg konferencja i dyskusja na jej zakończenie pozwala mieć nadzieję, że praca osób naprawiających w województwie lubuskim uszkodzone po zimie dachy, czy wymieniający okna, będzie bezpiecznie przygotowana, przeprowadzona i zakończona. Uczestnicy konferencji ocenili jej program jako interesujący, a większość uznała, że zapoznała się z nowymi zagadnieniami oraz tematyką ważną dla prowadzonej działalności. Większość osób oceniła także, że udział w konferencji przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy na wysokości, co może wpłynąć na poprawę warunków pracy prawie 1 tys. pracowników.


Informacje na temat kampanii oraz jej poszczególnych przedsięwzięć znajdują się na stronie www.ciop.pl/prewencja_wypadkowa.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do włączania się w działania kampanii. Szczegółowych informacji udziela koordynator kampanii – Agnieszka Szczygielska (Ośrodek Promocji CIOP-PIB, tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agasz@ciop.pl).[1] Wypadki przy pracy w I—III kwartale 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy, Warszawa, grudzień 2011 r.

Udostępnij