,,Partnerstwo dla prewencji” w cyklu ,,Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

,,Partnerstwo dla prewencji” w cyklu ,,Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

,,Partnerstwo dla prewencji” w cyklu ,,Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na 2012 – 2013 r. to kolejna kampania uruchomiona przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy (EU – OSHA).

Aby poprawić bezpieczeństwo i higienę w pracy kampania inspiruje i zachęca do współpracy kadrę kierowniczą oraz inne osoby, ponieważ bezpieczne miejsce pracy jest drogą do osiągnięcia celu jakim jest sukces gospodarczy i stabilna przyszłość. Organizatorzy głównie skupiają się i namawiają do udziału pracowników w działaniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kampania głównie zwraca uwagę na minimalizowanie ryzyka oraz jego eliminację, zarządzenie ryzykiem, zachęcanie pracowników wyższego szczebla do aktywnego zmniejszania ryzyka oraz kształtowanie bezpiecznych systemów pracy.

Więcej informacji na temat kampanii na stronie kampanii.

Udostępnij