Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

W dniu 28 kwietnia 2012 roku obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy,  upamiętniający obywateli, którzy utracili życie w skutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dzień ten został zainicjowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) aby promować bezpieczna i zdrową, a zarazem godną pracę. Obchodzony jest przez związki zawodowe na całym świecie i poświęcony pracownikom, którzy zginęli lub ulegli wypadkom przy pracy. Obchody tego dnia mają także zwrócić uwagę na pracowników, którzy są narażeni na wszelkie zagrożenia w pracy oraz prowadzić do działań prewencyjnych, które będą zapobiegać przykrym zdarzeniom w pracy.

Dzień Pamięci nabrał charakteru światowego i jest obchodzony w 70 krajach.

W tym szczególnym dniu warto przedstawić pracownikom dane statystyczne na temat wypadków przy pracy  np. na szkoleniach oraz zorganizować pokazy bhp, które będą mobilizować pracowników do przestrzegania wszelkich zasad bhp, zachowania ostrożności i większej uwagi podczas wykonywania swojej pracy na danym stanowisku.

Udostępnij