Jakie są metody oceny ryzyka zawodowego?

Jakie są metody oceny ryzyka zawodowego?

Literatura fachowa podaje wiele przykładów metod oceny ryzyka (min. matryce ryzyka, wskaźniki ryzyka, grafy ryzyka). My bazując na doświadczeniu i praktycznym wykorzystywaniu poszczególnych metod pragniemy zaprezentować Państwu i polecić wskaźnikową metodę Risk Score, która w sposób jasny i nieskomplikowany pomaga określić poziom ryzyka zawodowego oraz dobrać odpowiednie środki profilaktyczne.

METODA RISK SCORE jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przedstawione przez dwa parametry ryzyka tj. ekspozycję na zagrożenie i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
R= S*E*P
S- potencjalne skutki, średnia arytmetyczna oceny strat ludzkich i materialnych
E- czas ekspozycji oddziaływania szkodliwych czynników na pracownika
P- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla pracownika

Udostępnij