O czym należy pamiętać wykonując ocenę ryzyka zawodowego?

O czym należy pamiętać wykonując ocenę ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego powinna być zakończona ustaleniem czy występujące ryzyko jest dopuszczalnealbo podjęciem działań w celu zmniejszenia (redukcji) ryzyka. Ocena ryzyka zawodowego jest procesem ciągłym i ma na celu stałą poprawę warunków bhp. O poziomie ryzyka i skutkach zagrożeń należy poinformować pracowników.

Udostępnij