Jakie obowiązki ma pracodawca ?

Jakie obowiązki ma pracodawca ?

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany: chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Art. 217 mówi, że niedopuszczalne jest wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

Udostępnij