Kto dokonuje oceny zgodności maszyn z „wymaganiami”?

Kto dokonuje oceny zgodności maszyn z „wymaganiami”?

Oceny maszyn dokonuje: – pracodawca (wyznacza zespół do oceny maszyn, zapewnia przeszkolenie, udostępnia niezbędne informacje) – eksperci, jednostki organizacyjne z zewnątrz.

Udostępnij