Nowe rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych.

Nowe rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych.

Dnia 11 czerwca 2012 roku zostało wydane nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwo (Dz.U.2012.688). Rozporządzenie określa:

  1. kategorie substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające ich otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie;
  2.  wymagania dotyczące zamknięć i ostrzeżeń, o których mowa w pkt 1, oraz normy, które muszą spełniać takie zamknięcia oraz wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 20.06.2012 r.

Pełna treść rozporządzenia do pobrania na stronie: www.isap.sejm.gov.pl

 

Udostępnij