Zmiany NDS i NDN czynników

Zmiany NDS i NDN czynników

Zmiany najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy

Od dnia 5 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16.12.2011 r. (Dz. U. Nr. 274, poz. 1621) zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Stron 1 2

Udostępnij