Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

Dnia 14 czerwca 2012 roku zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.poz.662).

W wyniku zmian został rozszerzony wykaz osób i instytucji, którym należy zgłosić podejrzenie choroby zawodowej. Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał takie zagłoszenie, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej do jednostki orzeczniczej, a także powiadamia pracodawcę i jednostkę medyczną, sprawującą kontrolę nad zdrowiem pracownika.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.08.2012 roku.

Więcej informacji oraz pełna treść rozporządzenia na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000662

Udostępnij