Kiedy przeprowadza się i ile trwa instruktaż stanowiskowy?

Kiedy przeprowadza się i ile trwa instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
  • pracownika przenoszonego na ww. stanowisko
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy, na którym wprowadzono zmiany warunków techniczno-organizacyjnych.

Instruktaż stanowiskowy trwa minimum 8 godzin i zapoznaje uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Od 1 lipca 2007 szkolenie na stanowisku dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących w narażeniu na czynniki uciążliwe trwa krócej niż w pozostałych przypadkach, tj. 2 godziny. Chodzi tutaj m.in. o osoby wykonujące swoje obowiązki przy komputerze (monitor ekranowy).

Udostępnij