Kto ma obowiązek utworzyć służbę bhp?

Kto ma obowiązek utworzyć służbę bhp?

Zgodnie z art. 237’11 Kodeksu pracy służbę bhp powołuje każdy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników, zatrudniając oddzielnego pracownika do spraw bhp.
Pracodawcy zatrudniający do 100 pracowników mogą powierzyć pełnienie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
W małych zakładach pracy zatrudniających do 10 pracowników lub zakładach pracy zatrudniających do 20 pracowników zakwalifikowanych do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, obowiązki służby bhp może wykonywać sam pracodawca.  Jednak w tym przypadku pracodawca musi posiadać ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp.

W firmach do 100 pracowników można również powierzyć wykonywanie zadań służby bhp firmie zewnętrznej.

Udostępnij