Jakie obowiązki ma pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy?

Jakie obowiązki ma pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 k.p.).
Orzeczenia lekarskie wydawane są w formie zaświadczeń, które lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje pracownikowi i pracodawcy.
Pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia może wystąpić w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie takie powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne.

Udostępnij