Kto ponosi koszty badań?

Kto ponosi koszty badań?

Koszty badań oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami niezbędnej z uwagi na warunki pracy ponosi pracodawca (art. 229 § 6 k.p.)

Udostępnij