Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy

Czas pracy a święta
30 listopada 2006 r. weszła w życie ustawa z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1587). Konsekwencją zmiany jest zwolnienie pracowników z obowiązku odpracowania jednego z dni świątecznych, jeżeli w tygodniu wypadają dwa święta w dni inne niż niedziela.

Ustawa uchyliła zdanie drugie w art. 130 § 2 k.p. o treści „Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt”. Konsekwencją zmiany jest pomniejszanie wymiaru czasu pracy o 8 godzin w każdym przypadku wystąpienia w okresie rozliczeniowym święta w innym dniu niż niedziela. Ponadto ustawa stanowi, że zmniejszenie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2006 r. nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia za pracę wypłacanego pracownikowi za ten okres. Wynagrodzenie takie przysługuje za liczbę godzin pracy ustaloną na podstawie art. 130 k.p. w brzmieniu sprzed nowelizacji.

Udostępnij