Oznakowania ochron oczu

Oznakowania ochron oczu

Środki ochrony oczu mają za zadanie zapobiegać uszkodzeniom oczu przed zranieniem i uszkodzeniami mogącymi powstać poprzez uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne i biologiczne oraz szkodliwe promieniowanie i czynniki termiczne.

EN 166 – Podstawowa norma stosowana dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu.

Znakowanie filtra i soczewek musi zawierać:

  • Numer kodowy filtra wraz z oznaczeniem stopnia i zaciemnienia;
  • Symbol producenta;
  • Oznaczenie klasy optycznej;
  • Symbole wytrzymałości;
  • Symbole zastosowań;

Oznaczenia filtrów:


Klasa optyczna:

Klasa 1 – środki zaliczane do 1 klasy optycznej mogą być stosowane do ciągłych prac (pełny wymiar czasu pracy), tolerancja załamania światła + 0,06 dioptrii;
Klasa 2 – środki należące do tej 2 klasy optycznej nadają się do prac okresowych, tolerancja załamania światła wynosi + 0,12 dioptrii;
Klasa 3 – środki zaliczane do 3 klasy optycznej przeznaczone są do krótkoterminowego zastosowania, tolerancja załamania światła + 0,25 dioptrii.

Odporność mechaniczna dla soczewek:

Brak oznaczenia – minimalna odporność na uderzenia;
S – podwyższona odporność na uderzenia;
F – uderzenie o niskiej energii;
B – uderzenie o średniej energii;
A – uderzenie o wysokiej energii;
K – odporność powierzchni na zarysowania przez drobne cząsteczki;
N – odporność na zaparowanie;
8 – soczewki odporne na przywieranie stopionego metalu i przenikanie gorących ciał stałych;
T – zachowanie właściwości przy skrajnych temperaturach +55°C>;

źródło: Katalog – ochrona oczu i twarzy. SPERIAN

Oznaczenia oprawek muszą zawierać:

  • Symbol CE;
  • Znak identyfikacyjny producenta;
  • Numer normy EN166;
  • Symbole obszarów zastosowania i wyników badań wytrzymałości mechanicznej.

Odporność mechaniczna dla oprawek:

brak oznaczenia – minimalna wytrzymałość;
S – zwiększona odporność na uderzenia;
F – odporność na uderzenia o niskiej energii;
B – odporność na uderzenia o średniej energii;
A – odporność na uderzenia o wysokiej energii;

Obszar zastosowania dla oprawek:

Brak oznaczenia – ogólne zastosowanie, nie wyszczególnione zagrożenia mechaniczne i zagrożenia spowodowane promieniowaniem nadfioletowym, podczerwonym, słonecznym i widzialnym;
3 – ciecze, krople cieczy lub ich rozbryzgi;
4 – grube cząstki pyłu o rozmiarze cząstek powyżej 5 mikrometrów;
5 – gaz i drobne cząstki pyłu (gazy, pary, aerozole, dym i pył o rozmiarze cząsteczek poniżej 5 mikrometrów);
8 – łuk spowodowany zwarciem elektrycznym;
9 – gorące metale i stopione ciała stałe.

źródło: Katalog-ochrona oczu i twarzy. SPERIAN

Udostępnij