Kto ustala okoliczności i przyczyny wypadku?

Kto ustala okoliczności i przyczyny wypadku?

Pracodawca powołuje 2-osobowy zespół powypadkowy. W skład zespołu – bez względu na to, czy zaistniał wypadek śmiertelny, ciężki, zbiorowy czy też lekki – zawsze powinien wchodzić:

  • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • społeczny inspektor pracy.

W zakładzie, w którym nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy.

Natomiast u pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego, zamiast społecznego inspektora pracy, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli w zakładzie pracy zatrudnionych jest niewielu pracowników i nie można utworzyć 2-osobowego zespołu powypadkowego, okoliczności i przyczyny wypadku ustala:

  • pracodawca,
  • specjalista spoza zakładu pracy.
Udostępnij