Wcześniejsze emerytury – o rok dłużej

Wcześniejsze emerytury – o rok dłużej

14 września 2007 r. Senat przyjął zmianę ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedłużyła ona o rok – do końca 2008 r. – obecne zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Oznacza to, że uprawnione do tej emerytury osoby zatrudnione w szczególnych warunkach oraz kobiety mają dodatkowy rok na spełnienie warunków niezbędnych do jej nabycia.

Udostępnij