Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j.)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j.)

Wczoraj ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Data ogłoszenia: 2012-04-16
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2012
Pozycja: 404

Treść aktu można pobrać ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/404/D2012000040401.pdf

Udostępnij