Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne

Nowy wykaz zalecanych szczepień ochronnych

Dnia 13 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do podejmowania tych czynności (Dz. U. z 2012 r. poz. 40).

W załączniku do rozporządzenia sklasyfikowane zostało jedenaście grup czynności zawodowych, którym zostały przyporządkowane odpowiednie szczepienia ochronne.

Przykład:

Warunkiem wykonywania pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi jest poddanie się szczepieniu przeciwko tężcowi.

Udostępnij