Świadczenia urlopowe w 2012 r.

Świadczenia urlopowe w 2012 r.

Pracownik Zatrudnienie na Kwota świadczenia urlopowego w 2012 r.
Zatrudniony w normalnych warunkach pracy ¼ etatu
½ etatu
¾ etatu
1 etat
273,48 zł
546,97 zł
820,45 zł
1093,93 zł
Zatrudniony w szczególnie uciążliwych warunkach pracy ¼ etatu
½ etatu
¾ etatu
1 etat
364,64 zł
729,20 zł
1093,93 zł
1458,57 zł
Młodociani I rok nauki
II rok nauki
III rok nauki
145,86 zł
175,03 zł
204,20 zł
Udostępnij