Sprzęt do ochrony głowy – hełmy ochronne

Sprzęt do ochrony głowy – hełmy ochronne

Wiele miejsc pracy stanowi zagrożenie urazów mechanicznych głowy, które mogą powodować obrażenia głowy, kości czaszki, kręgów szyi oraz mózgu. Podstawowym środkiem ochrony głowy chroniącym przed urazami mechanicznymi jest przemysłowy hełm ochronny.

Normy dotyczące ochrony głowy:

EN 397 Przemysłowe hełmy ochronne
EN 50365 Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
EN 812 Przemysłowe hełmy lekkie

Znakowanie hełmów przemysłowych:

Każdy hełm ochronny powinien mieć odlane lub wtłoczone takie informacje jak:

 •  numer normy (EN 397 lub PN-EN 379)
 •  nazwę lub znak identyfikacyjny producenta
 •  rok i kwartał produkcji
 •  typ hełmu
 •  rozmiar oraz zakres rozmiarów
 •  znak CE na skorupie hełmu

Znakowanie może również zawierać:

 •  -20°C lub -30°C – bardzo niska temperatura
 •  +150°C – bardzo wysoka temperatura
 •  440 Vac – elektroizolacyjność
 •  LD  – odkształcenie boczne
 •  MM – odpryski stopionego metalu

źródło: www.ciop.pl

Przemysłowe hełmy ochronne mogą różnić się konstrukcją w zależności od przeznaczenia. Podstawowe części, na które należy zwrócić uwagę to:
a) skorupa – jest zewnętrzną częścią hełmu i nadaje mu określony kształt. W przypadku uderzenia częściowo pochłania energię, a resztę przekazuje na więźbę hełmu. Chroni głowę przed ostrymi elementami. Może posiadać daszek, rondo, rynienkę odprowadzającą wodę, otwory wentylacyjne, uchwyty do mocowania nauszników, lampy lub osłony twarzy.
b) więźba – wewnętrzna część hełmu bezpośrednio stykająca się z głową pracownika. Jej zadaniem jest amortyzowanie uderzenie przyjętego przez skorupę oraz rozłożenie sił i energii na możliwie największą powierzchnię górnej części głowy.
c) pas główny – obejmuję głowę użytkownika na wysokości czoła i podstawy czaszki. W powiązaniu z więźbą umożliwia stabilne umieszczenie hełmu na głowie. Połączony jest także z potnikiem, który wchłania pot wydzielany przez skórę w okolicy czoła.
d) pas podbródkowy – element pomocniczy, który zabezpiecza przed spadaniem hełmu z głowy. Eliminowany jest tylko w przypadku odpowiedniego ukształtowania pasa głównego oraz więźby.

Przemysłowe hełmy ochronne muszą spełniać określone wymagania, które dotyczą:
a) materiałów stosowanych do produkcji hełmów
b) geometrycznych parametrów konstrukcyjnych
c) zdolności amortyzacji
d) odporności na przebicia
e) odporności na działania płomienia

Do hełmów specjalnego przeznaczenia występują dodatkowe wymagania, które dotyczą:
a) wytrzymałości na zerwanie punktów mocowania pasa podbródkowego
b) własności elektroizolacyjnych
c) odporności na zgniatanie boczne
d) odporności na działanie odprysków stopionego metalu

 Fakty na temat hełmów ochronnych:

 •  hełm ochronny ma żywotność szacowaną maksymalnie na 5 lat, dlatego po tym czasie powinno się go wymienić;
 • jeżeli używa się hełmu na zewnątrz (np. narażony na promienie UV) to jego właściwości ochronne szybciej się pogarszają. W takim przypadku należy go wymienić przed upływem 3 lat. Natomiast hełmy ochronne odblaskowe podlegają wymianie po roku użytkowania;
 • trwałość hełmu jest podana w instrukcji użytkowania danego producenta;
 • jeżeli hełm został narażony na ucisk lub upadek z wysokości należy go wymienić;
 • wyposażenie hełmu zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika. Hełm nie może spadać z głowy;

Podczas dobierania hełmu należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
a) zakres temperatur stosowania
b) zakres regulacji pasa głównego umożliwiający prawidłowe dopasowanie hełmu do głowy
c) konieczność zapewnienia ochrony przed dodatkowymi czynnikami szkodliwymi (porażenie prądem elektrycznym, odpryski stopionego metalu czy bardzo wysoka temperatura itd.)
d) okres przydatności hełmu do użytkowania
e) wywołanie przez hełm dodatkowych  zagrożeń
f) konieczność współpracy z innymi środkami ochrony indywidualnej np. osłoną twarzy, nausznikami, środkami ochrony dróg oddechowych

Kategorie hełmów

 •  podstawowa (zakres temperatur stosowania od -10°C do +50°C – bez szczególnego oznaczenia na hełmie)
 • do stosowania w niskich temperaturach (zakres temperatur stosowania od -20°C – oznaczenie na hełmie -20°C)
 • do stosowania w bardzo niskich temperaturach (zakres temperatur stosowania od -30°C – oznaczenie na hełmie -30°C)
 • do stosowania w bardzo wysokich temperaturach (zakres temperatur stosowania do +150°C – oznaczenie na hełmie +150°C)

 Wskazówki dotyczące doboru hełmów ochronnych:
a) jeżeli praca jest wykonywana z dużym wysiłkiem fizycznym i wysoką temperaturą otoczenia powodująca nadmierne pocenie należy dobrać hełm wyposażony w otwory wentylacyjne
b) jeżeli praca stwarza ryzyko spadania hełmu ze względu na przyjmowane pozycje pracownika to należy wybrać hełm, który jest wyposażony w pas podbródkowy
c) jeżeli praca wiąże się z ryzykiem kontaktu z elementami pozostającymi pod napięciem  wówczas należy wybrać hełmy posiadające odpowiednie właściwości elektroizolacyjne – 440 Vac
d) jeżeli praca naraża pracownika na działanie odprysków stopionego metalu należy stosować hełmy z oznaczeniem – MM
e) jeżeli występuje zagrożenie zgniecenia bocznego głowy należy stosować hełmy o podwyższonej odporności – oznaczenie LD

Hełm przed użyciem należy dopasować do głowy przez odpowiednią regulację obwodu pasa głównego, wysokości noszenia oraz długości pasa podbródkowego.
Hełm należy wycofać z użytkowania, jeżeli upłynął jego okres stosowania, który został podany w instrukcji przez producenta.
Hełm należy przechowywać w warunkach podanych przez producenta, które nie zagrażają utratą parametrów ochronnych.
Nie wolno wykonywać własnych modyfikacji w konstrukcji hełmu.
Konserwację hełmu należy przeprowadzać metodami zalecanymi przez producenta.

Udostępnij