Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii!

Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii!

odsniezanieIntensywne opady śniegu powodują gromadzenie się śniegu i lodu na dachach (domów, hal produkcyjnych, centrów handlowych, garaży, sklepów itp.). Zmiany temperatury otoczenia, opady deszczu ze śniegiem lub topnienie warstwy śniegu i ponowne jej zamarzanie powoduje, iż na pozór niewielka warstwa zalegająca na dachu nabiera dużej wagi. Aby zapobiec powstawaniu lodu należy systematycznie usuwać śnieg z dachu. Czym dach jest bardziej płaski, tym ryzyko jest większe.

Ile waży zalegający śnieg?

Jeden metr kwadratowy śniegu o przeciętnej gęstości i grubości ok. 15 cm może ważyć nawet 50 kg. Należy pamiętać, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Już kilkudziesięciocentymetrowa warstwa białego puchu na dachach może więc stanowić dla części budynków poważne wyzwanie. Dlatego nie należy zwlekać z decyzją o odśnieżeniu dachu.

Kto może odśnieżać dach?

Do odśnieżania dachu może być skierowany pracownik, który:

  1. posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp,
  2. posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
  3. został wyposażony w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości oraz powinien odbyć instruktaż stanowiskowy lub szkolenie w zakresie prawidłowego użytkowania tego sprzętu i prowadzenia prac na wysokości.

Praca polegająca na odśnieżaniu dachów niesie ze sobą szereg zagrożeń dla wykonujących ją pracowników. Do najważniejszych zagrożeń należy upadek z wysokości, będący konsekwencją konieczności poruszania się po wysoko położonych, bardzo śliskich powierzchniach w pobliżu krawędzi dachu oraz możliwość zarwania się dachu . Bardzo istotne jest również narażenie pracowników na niskie temperatury, wilgoć, wiatr i opady atmosferyczne. Nie zapominajmy, że śnieg na dachu to nie tylko zagrożenie uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji. Znane są również inne szkody i zagrożenia powodowane śniegiem zalegającym na dachu. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać, gdyż mogą one spaść na przemieszczających się pod nimi ludzi.

Udostępnij