SAWO 2012 – Program

SAWO 2012 – Program

W ostatnich dniach opublikowano program wydarzeń na Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2012. Jak co roku program jest obfity w konferencje i warsztaty branżowe.

 

Wtorek 24 kwietnia

 

Godz. 10.00-14.00

Konferencja  „Kultura bezpieczeństwa pracy a prewencja wypadkowa”

Tematyka:

1. Kultura bezpieczeństwa, pracodawca, pracownik.

2. Wypadki przy pracy a prewencja wypadkowa.

3. Dobre praktyki BHP w zakładzie pracy.

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Sala  Niebieska, Hol Wschodni MTP

 

Godz. 11.00

Uroczyste otwarcie targów SAWO połączone z wręczeniem  nagród Grand Prix i Złoty Medal SAWO
paw. 11

 

Godz. 12.00-14.00

Konferencja „Ocena ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych a wypadki przy pracy.”

 

Program

 1. Przeciążenia psychiczne i stres w miejscu pracy, a wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Doświadczenia programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy.
 2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym w zakresie czynników psychospołecznych. Prewencja negatywnych skutków stresu w miejscu pracy w świetle badań naukowych.
 3. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w przedsiębiorstwie a wypadki przy pracy w świetle kontroli inspekcji pracy.
 4. Działanie prewencyjne inspekcji pracy na rzecz ograniczania wypadków i chorób zawodowych związanych z zagrożeniami psychospołecznymi .
 5. Praktyczne wykorzystanie narzędzi psychometrycznych w ocenie ryzyka zawodowego – przegląd metodologiczny.
 6. Zarządzanie stresem – case study.

Organizator: Państwowa Inspekcja Pracy
Sala Zielona, Hol Wschodni


Godz. 14.00-16.00

Konferencja Skuteczne techniki oceny ryzyka”

1. Postrzeganie zagrożeń

2. Ocena ryzyka zawodowego

3. Ocena ryzyka dla zadań/prac

4. Ocena ryzyka w ostatniej chwili przed rozpoczęciem pracy

Organizator: portal KulturaBezpieczeństwa.pl
sala w paw. 6

 

Środa 25 kwietnia

 

Godz.10.00-12.00

Bezpieczna praca na wysokości

Tematyka

 • Podstawowe przepisy związane z pracą na wysokości i organizacją placu budowy.
 • Wypadki przy pracach na wysokości: statystyki, przykłady wypadków, przyczyny tych zdarzeń,  ogólne zasady profilaktyki.
 • Pionowe i poziome systemy zabezpieczeń na wysokości.
 • Sprzęt zabezpieczający stosowany do prac na wysokości – ochrony zbiorowe, ochrony indywidualne
  • rodzaje sprzętu
  • zasady doboru
  • użytkowanie
 • Organizacja prac na wysokości w wybranej firmie

Organizator: Redakcja czasopisma PROMOTOR BHP
sala w paw. 6

 

Godz. 11.00-15.00

 

Konferencja modułowa

11.00-13.00 „Partnerstwo dla prewencji”

Tematyka:

 1. Europejska kampania informacyjna pn. Partnerstwo dla prewencji
 2. Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy
 3. Partycypacja pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
 4. Kształtowanie komunikacji pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu

 

13.00-15.00 „Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów”

Tematyka:

 1. Rola prewencji w przemyśle petrochemicznym
 2. Zagrożenia poważną awarią przemysłową w magazynach niebezpiecznych towarów chemicznych
 3. Wzorcowe praktyki magazynowe
 4. ADR – europejskie przepisy o bezpieczeństwie w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 5. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w magazynach chemikaliów użytkowych

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
sala WTC, paw. 5

 

Godz. 11.00-13.00

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w zakresie czynników psychospołecznych w pracy”

Organizator: Państwowa Inspekcja Pracy
sale w paw. 14 B: 2.3, 2.4, 3.1, 3.2

 

Godz. 12.00-15.00

Konferencja To człowiek powoduje wypadki”

Program:

1. Zmiana zachowań pracownika i kierownika .

Wywieranie wpływu: perswazja czy system kar i nagród? – Paweł Szczepański,

QES  Consulting.

Jak przekonać pracowników (i kierowników!) do pożądanych zachowań? – Justyna Kostka,

Kirschstein & Partner

2. Spraw, żeby pracownik chciał pracować bezpiecznie.

Jak przekonać pracowników do używania ochron indywidualnych?

Drogie jest tanie – mądra kalkulacja kosztów ochron indywidualnych -Ryszard Szefler,

Robod SA

3. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Doskonałe narzędzie czy pożeracz czasu? – Paweł Szczepański, QES Consulting

Jakie są przyczyny sukcesów i porażek wdrażanych programów ZPW? – Gabriela

Maciejewicz, Solvay/Rhodia Poliamid

 

Organizator: portal KulturaBezpieczeństwa.pl
sala w paw. 6

 

Więcej informacji: www.sawo.mtp.pl

Międzynarodowe  Targi  Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

 

Patronat honorowy:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Główny Inspektor Pracy

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

 

Wystawcy z 18 krajów: AUSTRIA, BELGIA, CHINY, CZECHY, DANIA, HISZPANIA, HOLANDIA, KOREA POŁUDNIOWA, NIEMCY, PAKISTAN, POLSKA, ROSJA, SŁOWACJA, SRI LANKA, TAJWAN, UKRAINA, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY

 

Kiedy i gdzie?

24-26 kwietnia 2012 roku

Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilony 6 i 6A oraz teren otwarty

Głogowska 14, 60-734 Poznań

 

Godziny otwarcia: 9.00 – 17.00 (26.04 – do godz. 16.00)

Ceny biletów:

– jednorazowy: 20 zł – dla zarejestrowanych zwiedzających, 60 zł – bez rejestracji

– wielokrotny: 30 zł – dla zarejestrowanych zwiedzających, 90 zł – bez rejestracji

 

W tym samym miejscu trwają:

Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX 2012

Międzynarodowe Targi Kominkowe KOMINKI 2012

Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE 2012

Targi WODOCIĄGI

źródło: www.sawo.mtp.pl

Udostępnij