Od 1 marca wzrosną niektóre wskaźniki

Od 1 marca wzrosną niektóre wskaźniki

pieniadzeOd 1 marca wzrośnie m. in. minimalne wynagrodzenie młodocianych, maksymalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego należnych za okres po ustaniu zatrudnienia bądź działalności oraz refundacje dla zatrudniających niepełnosprawnych.

W czwartym kwartale 2009 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3243,60 zł. W trzecim kwartale 2009 roku wynosiło 3113,86 zł. Od 1 marca wzrośnie więc wynagrodzenie minimalne dla młodocianych zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie:

  • nauki zawodu:
– w pierwszym roku nauki – 4% wynagrodzenia przeciętnego, a więc 129,74 zł miesięcznie,
– w drugim roku nauki – 5% wynagrodzenia przeciętnego, a więc 162,18 zł miesięcznie,
– w trzecim roku nauki – 6% wynarodzenia przeciętnego, a więc 194,62 zł miesięcznie.
  • przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 4% przeciętnego ynagrodzenia, a więc 129,74 zł.
Osoby zatrudniające niepełnosprawnych otrzymają wyższe refundacje:
  • dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez minimum 36 miesięcy – 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia za jedno stanowisko, a więc 64 872 zł,
  • kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy przyjętej na minimum 36 miesięcy – 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia za jedno stanowisko, a więc 48 654 zł,
  • kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej – dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia za jedną osobę, a więc 6487,20 zł.
Wzrośnie także maksymalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego należnych za okres po ustaniu zatrudnienia bądź działalności, która wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim kwartale. Gdy podstawa naliczona między 1 marca a 31 maja będzie wyższa od kwoty 3243,60 zł, świadczenie naliczamy od tej kwoty.
Indywidualni przedsiębiorcy i zleceniobiorcy będą mogli opłacać dobrowolną składkę chorobową najwyżej od 8109 zł, co stanowi 250 % przeciętnego miesięcznego wyngrodzenia w czwartym kwartale 2009 roku. Maksymalna dobrowolna składka na to ubezpieczenie wyniesie więc 198,67 zł.
Udostępnij