Kwoty odszkodowań wypadkowych

Kwoty odszkodowań wypadkowych

Od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r. obowiązują nowe kwoty odszkodowań wypadkowych.

Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy z tytułu uszczerbku na zdrowiu wynoszą:

  • 495 zł  – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
  • 495 zł  – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
  • 8.670 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
  • 8.670 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
  • 44.590 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
  • 22.295 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
  • 44.590 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 8.670 zł – z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci
  • 44.590 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 8.670 zł – z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
  • 8.670 zł – gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
  • 22.295 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 8.670 zł – z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 marca 2007 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z 2007 r. nr 18, poz. 218).

Udostępnij