Kwoty jednorazowych odszkodowań od 01.04.2008

Kwoty jednorazowych odszkodowań od 01.04.2008

Co roku zmieniają się kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.


W okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą
(w nawiasach podano kwoty w poprzednim okresie, tj. od 01.04.2007 do 31.03.2008):

  • 538 zł (495 zł) za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
  • 538 zł (495 zł) za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
  • 9.419 zł (8.670 zł) z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
  • 9.419 zł (8.670 zł) z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
  • 48.439 zł (44.590 zł), gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
  • 24.219 zł (22.295 zł), gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
  • 48.439 zł (44.590 zł), gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 9.419 zł (8.670 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci
  • 48.439 zł (44.590 zł), gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 9.419 zł (8.670 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
  • 9.419 zł (8.670 zł), gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
  • 24.219 zł (22.295 zł), gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 9.419 zł (8.670 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
Udostępnij