Kto odbywa szkolenie okresowe?

Kto odbywa szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe odbywają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności pracownicy, mistrzowie, brygadziści;
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • pracownicy inżynieryjno – techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  • pracownicy administracyjno – biurowi i inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Udostępnij