Kto dokonuje oceny ryzyka zawodowego?

Kto dokonuje oceny ryzyka zawodowego?

Oceny ryzyka zawodowego dokonuje:
– pracodawca (wyznacza zespół do oceny ryzyka zawodowego, zapewnia przeszkolenie, udostępnia niezbędne informacje),
– eksperci, jednostki organizacyjne z zewnątrz.

Udostępnij