Kontrola wypłaty wynagrodzeń

Kontrola wypłaty wynagrodzeń

Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy prawie dwukrotnie wzrosła liczba pracowników, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za pracę.

63,9 tysięcy – to liczba pracowników, którym pracodawcy nie wypłacili wynagrodzenia za pracę w trzech pierwszych kwartałach 2009 r. W analogicznym okresie 2008 roku  wynagrodzenia nie otrzymało 34,6 tys. pracowników.

Wzrosła również kwota niewypłaconych należności wynikających z decyzji inspektorów pracy. W okresie od stycznia do września 2008 r. wynosiła 64,7 mln zł. Wzrosła do 100,1 mln zł w analogicznym okresie 2009 r.

Wzrosła także liczba pracodawców, u których inspektorzy pracy wykazali różnego rodzaju naruszenia przepisów dotyczących świadczeń przysługujących za pracę. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2009 r. przepisy zostały naruszone u 13,1 tys. pracodawców, a w tym samym okresie 2008 roku naruszenia przepisów ujawniono u 11,8 tys. pracodawców.

Udostępnij