Kiedy trzeba dokonać oceny ryzyka zawodowego?

Kiedy trzeba dokonać oceny ryzyka zawodowego?

Ocenę ryzyka przeprowadzamy dla wszystkich stanowisk, dla których ocena nie była wykonywana oraz zawsze:
– przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (nowe urządzenia, maszyny, technologia, organizacja),
– przy zmianie wymagań (nowe przepisy, normy, zasady oceny stanowisk pracy),
– po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
– okresowo w wypadku stanowisk o podwyższonym poziomie ryzyka.

Udostępnij