Kiedy przeprowadza się szkolenie okresowe?

Kiedy przeprowadza się szkolenie okresowe?

Pierwsze szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych, służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracowników administracyjno-biurowych – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – raz w roku.
Pracownicy administracyjno – biurowi powinni odbyć takie szkolenie co 6 lat, a pozostali pracownicy – częściej niż dotychczas, bo co 5 lat (dotychczas – 6 lat).

Udostępnij