Jakie są korzyści z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka na stanowisku pracy?

Jakie są korzyści z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka na stanowisku pracy?

  • Spełnione są wymagania przepisów prawnych,
  • Pracodawca ma świadomość jakie występują zagrożenia, jakie jest ryzyko i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające, biorąc pod uwagę podejmowane ryzyko (wypadku, a co się z tym wiąże – strat finansowych dla przedsiębiorstwa),
  • Ulgi po wprowadzaniu zróżnicowanej składki ubezpieczeniowej,
  • Ulgi przy ubezpieczeniach majątkowych i ewentualnie dodatkach dla pracowników (są już firmy ubezpieczeniowe działające w Polsce, które przy ustalaniu wysokości składek biorą pod uwagę stopień ryzyka – na podstawie oceny systemu bezpieczeństwa pracy w zakładzie),
  • Lepsza jest pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie.
Udostępnij