Jakie są korzyści z posiadania sprawnej i kompetentnej służby bhp?

Jakie są korzyści z posiadania sprawnej i kompetentnej służby bhp?

Oprócz bieżącej wiedzy o stanie bezpieczeństwa w zakładzie pracodawca zyskuje partnera, który doradza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, ryzykiem zawodowym, ergonomią stanowisk pracy ograniczając wypadkowość, zwiększając wydajność pracy, zmniejszając absencję pracowników oraz podnosząc sprawność działania całej organizacji.
Wszystko to daje konkretne zyski finansowe dla przedsiębiorstwa.

Udostępnij