Jakie jest postępowanie w razie wypadku?

Jakie jest postępowanie w razie wypadku?

W razie wypadku należy:
(art. 234 § 1 k.p.; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Dz. U. nr 105, poz. 870)

  • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
  • zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku,
  • zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
Udostępnij