Druk RMUA raz na kwartał

Druk RMUA raz na kwartał

Pracodawcy będą mogli sporządzać druki RMUA raz na kwartał.

Związek Rzemiosła Polskiego poparł propozycję zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczących sporządzania przez pracodawców raportów RMUA. Obecnie przedsiębiorcy sporządzają raporty RMUA raz na miesiąc.Według nowelizacji mają to robić raz na kwartał. Zmiany te mają zmniejszyć obowiązki administracyjne nakładane na pracodawców w związku z zatrudnieniem pracowników.

Związek Rzemiosła Polskiego uważa, że rozwiązanie takie sprawdzi się tylko, jeśli:

  • w programie Płatnik zostanie równocześnie wprowadzona dodatkowa funkcja, umożliwiająca sporządzanie raportów kwartalnych z podziałem na poszczególne miesiące oraz,
  • pracownicy, ubiegając się o świadczenia medyczne w placówkach służby zdrowia, będą mogli posługiwać się raportami kwartalnymi.

W innym wypadku takie rozwiązanie niewiele zmieni, ponieważ pracodawcy nadal będą musieli wystawiać pracownikom chcącym ubiegać się o świadczenia medyczne, dodatkowe zaświadczenia (ważne 30 dni) o podleganiu ubezpieczeniom zdrowotnym.

Udostępnij