Co rozumieć pod pojęciem maszyny?

Co rozumieć pod pojęciem maszyny?

Maszyną są wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania.

Udostępnij