Wyższa płaca minimalna od 1 stycznia 2008 r.

Wyższa płaca minimalna od 1 stycznia 2008 r.

11 września 2007 r. Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2008 r.

Od początku 2008 r. płaca minimalna będzie o 20,3% wyższa niż w 2007 r. i wyniesie 1 126 zł. Zatem od 1 stycznia 2008 r. pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać za swoją pracę mniej niż:

  • 900,80 zł – w pierwszym roku pracy, co stanowi 80% płacy minimalnej,
  • 1 126 zł – w każdym kolejnym roku zatrudnienia (100% płacy minimalnej).

Podwyżka płacy minimalnej oznacza, że wraz z początkiem 2008 r. wynagrodzenie netto pracowników (w kolejnych latach pracy), nagradzanych stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie z niespełna 698 zł do nieco ponad 824 zł.

Udostępnij