Wysokość odpisów na ZFŚS w 2012 r.

Wysokość odpisów na ZFŚS w 2012 r.

Kwotę bazową do ustalenia tegorocznych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2011 r. – 2917,14 zł.

Podstawowy odpis na fundusz socjalny w bieżącym roku na osobę zatrudnioną w normalnych warunkach pracy wynosi – 1093,93 zł, a w szczególnie uciążliwych – 1458,57 zł.

Kwota odpisu w przypadku pracowników młodocianych wynosi:

  • w pierwszym roku nauki  –  145,86 zł
  • w drugim roku nauki – 175,03 zł
  • w trzecim roku nauki – 204,20 zł.

Fakultatywne zwiększenie odpisu/funduszu

  • na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu można zwiększyć o 6,25% – 182,32 zł
  • na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy można zwiększyć fundusz o 6,25% – 182,32
  • zwiększenie funduszu na każdą osobę o 7,5% pod warunkiem przeznaczenia całego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę – 218,79 zł.
Udostępnij