Wykaz zranień ostrymi krawędziami utworzony przez pracodawcę

Opublikowane przez Daria Dylańska 9 - Październik - 2012

Nowy projektPoselski projekt ustawy o zmianie Kodeksu Pracy. Więcej ... » rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac które narażają pracownika na zranienia ostrymi krawędziami przy udziale świadczeń zdrowotnych. Według projektu ostre narzędzia to używane przedmioty służące do cięcia, kłucia, które mogą powodować zranienia luz zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym.

Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca zobowiązany jest do stosowania środków, które eliminują lub w pewnym stopniu ograniczają to zagrożenieNowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin. Więcej ... ». Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie stałego dostępu do informacji odnośnie zasad używania ostrych narzędzi, jak zapobiegać zranieniom oraz prowadzenie wykazu takich zranień a także organizowanie szkoleń.

SzkolenieWarsztaty doskonalące dla pracowników bhp. Więcej ... » powinno obejmować:
a) zagadnienia dotyczące prawidłowego postępowania z takimi ostrymi narzędziami
b) wykaz środków, które mogą pomóc w zapobieganiu takim zagrożeniom
c) wykaz i sposób używania środków ochrony indywidualnej.

Według projektu rozporządzenia ma wejść w życie 11 marca 2013 roku.

Pełna treść projektu rozporządzenia na stronie www.mz.gov.pl

Skomentuj

REKLAMA
REKLAMA

TAGI